Den danske maritime virksomhed ERRIA står for drift, nybygning og vedligeholdelse af skibe. Desuden leverer ERRIA containerservice for store danske og internationale virksomheder på globalt plan. – Vi har brug for at blive nået pr. telefon overalt i verden, også når vi er i Ghana, som jeg er på vej til lige nu. Det sikrer en ekstern telefonservice, som leverer vores telefonpasning, siger direktør, CEO Henrik Normann Andersen.

I Danmark har ERRIA 25 ansatte, som har arbejdsplads med udsigt til bølgerne i Øresund. På verdensplan tæller virksomheden 400 medarbejdere, der er spredt over de fleste kontinenter.

For direktør Henrik Normann Andersen og andre ledende medarbejdere i virksomheden betyder det mange rejsedage. Men uanset hvor ERRIA´s nøglemedarbejdere befinder sig, har den maritime virksomhed behov for at være i telefonisk kontakt med kunderne.

– Derfor skal vi have en telefonomstilling, der er effektiv uanset om det er ferietid eller ej. Vi har hverken tid eller råd til at være i tvivl om, hvem der passer vores telefoner, når der er ferie eller sygdom. Alt det er vi ude over med en ekstern telefonpasser til at varetage alle telefonopkald for os, siger Henrik Normann Andersen, og tilføjer:

– Professionel telefonpasning har vist sig at være den rigtige løsning for ERRIA. Jeg er aldrig i tvivl om, at vi får besked om alle vigtige henvendelser til virksomheden via vores eksterne telefonpasser, siger direktøren fra sin mobiltelefon.

Telefonservice på engelsk og latin

Når en medarbejder i den eksterne telefonpasning svarer telefoner for ERRIA, er det med en velkomsthilsen, der har snert af det latinske sprog. Navnet ERRIA er nemlig det latinske ord for Ærø.

– Vores kontorsprog er engelsk, og dialogen med de fleste af vores samarbejdspartnere foregår på engelsk. Derfor får vi også mange telefoniske henvendelser på engelsk, og det klarer den eksterne telefonservice også. Vi synes, vi har en telefonomstilling i verdensklasse i Censea Office, siger Henrik Normann Andersen.

Screener alle telefoniske henvendelser

Censea Office, som besvarer telefonerne for ERRIA, har som en af sine opgaver at screene alle opkald og sende relevante, vigtige henvendelser videre pr. telefon eller mail.

– Som børsnoteret selskab optræder ERRIA i diverse databaser og får henvendelser fra sælgere inden for mange brancher. Også i forhold til sådanne opkald får vi assistance fra vores eksterne telefonservice, som screener alle opkald.

IMG_6130

Henrik Normann Andersen får indimellem mails fra sælgere, der er blevet henvist til computertasterne af telefonpasseren.

– Min oplevelse er, at ingen føler sig dårligt behandlet, når de har været i kontakt med vores eksterne telefonomstilling, siger han.

Henrik Normann Andersen er direktør for en forretning, der står for driften af 24 skibe, og som også er konsulent ved nybygning af skibe for sine kunder.

– Endvidere håndterer vi mere end 200.000 containere om året, blandt andet for Mærsk i Vietman, men også i andre kontinenter, siger ERRIA´s direktør.

Læs mere om den danske maritime virksomhed på www.erria.dk

Læs mere om ekstern telefonservice hos Censea Office